Duurzaam bouwen

Wat houd duurzaam bouwen bij Hegeman Bouw Partners allemaal in?

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Wij bouwen met respect voor de wereld om ons heen. Met hart voor het welzijn van mensen, dieren, planten. Kortom de wereld waarin we leven. Hegeman Bouw Partners wil graag haar steentje hierin bijdragen en wij willen ons hier elke dag verder in blijven ontwikkelen. Wij gaan bewust met duurzaamheid om door o.a. te kiezen voor:

• "Werk veilig of werk niet" Lees hier meer over dit onderwerp;
• Training en opleiding van onze mensen (al jaren erkend leerbedrijf);
• Kennis deling door samenwerking;
• Verminderen van bouwafval, door afvalscheiding en recyclen;
• Gebruik van verantwoorde en duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
• Aanschaf zuinigere machines, elektrische heftrucks, auto’s met minimaal label B of hybride;
• CO2 prestatieladder: reductiemaatregelen dagelijks meten en registreren om zo per half jaar te kunnen vaststellen of we aan onze doelstellingen voldoen;
• Innovatieve en slimme integrale oplossingen;
• Uitdragen en stimuleren van energie en CO2 beperkende maatregelen. Niet alleen op het werk maar ook thuis.
• Huurders op onze projecten bewust maken van energiebesparing.

 

Geen reacties