Hegeman Bouw Partners Beheer maakt ambitieuze plannen om CO2-reductie te realiseren

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hegeman Bouw Partners Beheer wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Om dit te realiseren wordt vanaf nu ieder half jaar de CO2-footprint berekend.

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Hegeman wil in 2020 ten opzichte van 2017 11% minder CO2 uitstoten.

Op 7 en 14 december 2018 volgt een audit waarbij SKAO ons bedrijf gaat beoordelen op CO2-Prestatieladder niveau 3.

Bekijk hier het communicatiebericht.

 

 

Geen reacties