Ontwikkelingen het Franse Gat

In december 2021 hebben wij de onderhoudswerkzaamheden van fase 1 in het Franse Gat te Veenendaal naar tevredenheid afgesloten voor onze opdrachtgever Patrimonium.

Vanaf eind 2021 hebben wij de voorbereidingen ingezet voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden fase 2 in het Franse Gat. Dit betreft 183 een gezinswoningen/appartementen.

Wij hebben huisbezoeken gedaan om de woningen technisch in kaart te brengen en kennis te maken met de bewoners. Nu is het zover.. Wij starten op vrijdag 28 januari met de uitvoering in de eerste straat. Wij gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren;

  • Schilderwerk en houtrot herstel aan de buitenzijde van de woningen;
  • Waar nodig gevelherstel;
  • De klepramen op de begane grond vervangen door middel van vast isolatieglas met een ventilatierooster;
  • Het hang- en sluitwerk controleren;
  • De tochtweringen van de ramen en deuren in de buitengevel alsmede van de binnendeuren nalopen/afstellen of vervangen;
  • Een uitgebreide keuring van de elektrische installatie;
  • Badkamer ventilator aanbrengen t.b.v. de vochthuishouding;
  • Diverse onderdelen van de keuken, badkamer en toilet worden nagelopen en indien nodig vervangen of hersteld.

Het doel van het onderhoud is de woning te verbeteren en het wooncomfort te verhogen voor de bewoners van Patrimonium. Om deze werkzaamheden uit te voeren vragen wij natuurlijk ook de hulp van de bewoners om samen met ons te zorgen dat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Want, Samen maken we het!

Geen reacties