Verduurzaming

Verduurzaming

Ook bij verduurzaming van bestaand bezit zitten we graag al in de planontwikkelingsfase aan tafel om samen met de opdrachtgever en haar huurders en onze partners te komen tot een slimme integrale oplossing.

De juiste communicatie speelt een steeds groter wordende rol in dit proces. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat voor u het juiste plan van aanpak te maken. Met daarin de volgende onderdelen:

  • Bewoners communicatie (klanttevredenheid)
  • Planning en proces
  • Vertaling energetische opgave in de juiste maatregelen mix
  • Een meerjarig onderhoud advies.