Verduurzaming

Innovatieve, schone en energiezuinige oplossingen bieden voor een betere toekomst. Dit is wat wij doen voor onze opdrachtgevers. Verduurzaming in de bouw speelt een steeds grotere rol. Wij zijn elke dag bezig met verduurzaming, energetisch- en circulair bouwen en 'van het gas af'.

Bij het verduurzaming van bestaand bezit zitten we graag al in de planontwikkelingsfase aan tafel om samen met de opdrachtgever en haar huurders en onze partners te komen tot een slimme integrale oplossing. De juiste communicatie speelt een steeds groter wordende rol in dit proces. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om het juiste plan van aanpak te maken. Met daarin de volgende onderdelen:

  • Bewoners communicatie (klanttevredenheid)
  • Planning en proces
  • Vertaling energetische opgave in de juiste maatregelen mix
  • Een meerjarig onderhoud advies

 

Een uitvoering die past bij de bewoners

Bij de uitvoering van verduurzamende maatregelen in een complex, luisteren we naar de bewoners en kijken we verder dan alleen de technische werkzaamheden. Een bewoner zit namelijk niet altijd te wachten op die veranderingen in en om het huis.

Duidelijke en heldere communicatie met de bewoners van een complex is van cruciaal belang tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De bewoners moeten weten waar zij aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt en welke mogelijke overlast zij kunnen verwachten.

Om de overlast voor de bewoners te minimaliseren zijn een aantal zaken van belang. Dit doen wij door:

  • Een heldere communicatie vanaf de start, tijdens en na afloop van het project
  • Huisbezoeken: Onze bewonersconsulente neemt de tijd voor de bewoners tijdens een huisbezoek waarin zij uitleg geeft over de planning, wat er verwacht mag worden en om eventuele persoonlijke omstandigheden te bespreken.
  • (Nieuws)brieven waarin bewoners tijdig op de hoogte worden gesteld van startdatums, tijdstippen en overige belangrijke informatie
  • Een bekend gezicht op de bouw: Wij zorgen voor een vast team op de bouw. Wanneer bewoners een "snelle" vraag hebben, weten zij wie ze aan de mouw kunnen trekken.

 

Samen Maken We Het

Ons doel is om samen met de opdrachtgever, onze partners en de bewoners voor een duurzame toekomst te gaan. Hegeman Bouw Partners ontwikkelt duurzame oplossingen, die voor iedereen van belang zijn. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan een duurzaam milieu.

 

Bekijk hier verduurzamingsprojecten