Opknapbeurt oude IJsselbrug

In Zutphen is op donderdag 19 september 2017 de eerste groep van in totaal 100 vrijwilligers begonnen met het afschilderen van een deel van de Oude IJsselbrug. De gemeente had het werk niet in de planning opgenomen, omdat het nog niet nodig was. Daarom was er nu geen geld voor beschikbaar gesteld. Na een oproep maken burgers het project nu in vier ploegen gedurende twee dagen af. In Totaal hebben 4 groepen van 25 man, waarvan ruim de helft vrouw, nadat zij  een veiligheidsinstructie gevolgd hadden de klus geklaard. De vrijwilligers hebben de toplaag van het schilderwerk handmatig aangebracht, alle voorbewerkingen waren al door de professionals van Hegeman Bouw Partners uitgevoerd.
Hegeman Bouw Partners heeft het werk uitgevoerd in opdracht van de Combinatie Damtsteeg / de Boer Civiel.

De oude IJsselbrug ligt er weer mooi bij. Een mooi voorbeeld van de participatie maatschappij, en passend bij de slogan van Hegeman Bouw Partners "SAMEN MAKEN WE HET!".

Geen reacties