Project Waalkade Nijmegen

Sinds 2016 onderhoud Hegeman Bouw Chemie B.V. een 500-tal objecten in de gemeente Nijmegen. Deze raamovereenkomst zorgt ieder jaar voor een rode draad in de uitvoering waarin Hegeman verantwoordelijk. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het reinigen van objecten
  • Verwijderen van graffiti
  • Inspectie van kunstwerken
  • Divers onderhoud zoals: betonreparatie, slijtlagen vervangen en/of bijwerken, conserveringen van staal en beton vervangen en/of bijwerken en vervangen constructieonderdelen

Dit jaar vormt de Hoogwaterkering aan de Waalkade onderdeel uit van de deelopdracht Reinigen & Inspectie. De hoogwaterkering bestaat in verschillende onderdelen metselwerk, muurafdekkers en trappen. Deze loopt van de Veemarkt bij de Spoorbrug tot aan de Grote straat halverwege de Waalkade.

De circa 4.500 m2 object was zeer vervuilt en doel was om deze te reinigen en aansluitend te inspecteren op gebreken. De gebreken worden vervolgens in 2020 opgepakt als onderdeel van deelopdracht Onderhoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijzonder om op een dergelijke locatie aan het werk te gaan. Je staat tenslotte vol in ‘the picture’, dus alles moet goed in orde zijn. Dit begint met goede coördinatie met leveranciers en personeel en bewoners die geïnformeerd moeten worden.
Vooral omdat de muur al jaren niet was onderhouden, was er een duidelijk verschil te zien tussen het vervuilde deel en het gereinigde deel. Hier hebben we vanuit voorbijgangers en de bewoners ook veel complimenten over gekregen.
Uiteindelijk hebben we moeten concluderen dat de vervuiling dermate lang op de muur in heeft kunnen werken dat het voegwerk is aangetast en in 2020 (deels) vervangen zal moeten worden. Inspectie van de Hoogwaterkering zal uitwijzen hoeveel precies.

- Procesmanager Hegeman Bouw Chemie

 

Geen reacties