Samen maken we het veiliger!

Afgelopen week zijn we weer geslaagd voor onze VCA** en ISO 2015 audit. ISO is een managementsysteem waarin op strategisch en operationeel niveau de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus doorlopen wordt. De continue verbetering moet daarbij worden vastgelegd. De focus ligt bij ISO zodoende op 'wat' je moet regelen. VCA is meer praktisch ingestoken.

De aankomende 3 jaar, met een jaarlijkse tussen toetsing, zijn we weer verzekerd van de certificaten die we als bouwbedrijf nodig hebben. Dit geeft de bevestiging dat we veilig en conform de juiste processen en procedures werken.

Onze afdeling Civiel heeft per 22 maart 2022 het certificaat Safety Culture Ladder Original trede 3 behaald via certificerende instantie SKG-IKOB. De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Zo stimuleren we onze medewerkers om bewust veilig te werken.

Samen maken we het veiliger!

Geen reacties