Verduurzaming

Verduurzaming (Renovatie & Groot onderhoud)

Ook bij verduurzaming van bestaand bezit (Renovatie & Groot onderhoudsopgaven) zitten we graag al in de planontwikkelingsfase aan tafel om samen met de opdrachtgever en haar huurders en onze partners te komen tot een slimme integrale oplossing.

Communicatie speelt een steeds groter wordende rol in dit proces, dit geldt ook voor de vertaling van de energetische opgave in de juiste integrale oplossing en natuurlijk ook voor met meerjaren onderhoud. Een mooi voorbeeld daarvan is onze samenwerking met Omnia Wonen waar we samen met Salverda bouw bv, Lenferink bv en Talen b.v. het totale onderhoud uitvoeren.