certificaten

Certificaten Hegeman Bouw Civiel

KOMO BRL 3201
Hegeman Bouw Civiel beschikt over het KOMO procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties, op basis van de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 3201. Betonreparaties door middel van betonspuiten, handmatig repareren en injecteren worden conform de richtlijn uitgevoerd.
 
VCA **
Hegeman Bouw Civiel is VCA ** gecertificeerd door SKG-IKOB. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
ISO 9001
ISO 9001 is de bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

Certificaten Hegeman Bouw Partners

ISO 9001
ISO 9001 is de bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Hegeman Bouw Partners is gecertificeerd houder van deze norm.
  
VCA **
Hegeman Bouw Partners is VCA ** gecertificeerd door SKG-IKOB. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
 
Stichting BouwGarant
Hegeman Bouw Partners is aangesloten bij de Stichting BouwGarant. Aangesloten partijen voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid.

 
Woningborg B.V.
De bij Woningborg ingeschreven bouwondernemingen, waaronder Hegeman Bouw Partners, zijn kwaliteitsbouwers. Ze worden door Woningborg beoordeeld op financiële draagkracht en technische vakbekwaamheid. Woningborg geeft GIW-waarborgcertificaten af ten behoeve van kopers van nieuwbouwwoningen en voeren de daaraan verbonden Garantie- en waarborgregeling uit. Met het GIW- waarborgcertificaat verzekert de koper zich dat de door hem gekochte woning kwalitatief goed gebouwd is.

 

 

 
Erkend Leerbedrijf voor de bouw
Om jonge medewerkers de kans te geven om zich te ontplooien en tevens het vakmanschap op peil houden is Hegeman Bouw Partners erkend leermeesterbedrijf.

 
Bouwend Nederland
Hegeman Bouw Partners is aangesloten bij de vereniging van bouw- en infrabedrijven "Bouwend Nederland".

 
SBIB
Stichting beoordeling integriteit bouwnijverheid.