Duurzaamheid

CO2-prestatieladder

Met deze 'Duurzaamheidspagina' brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hegeman Bouw Partners Beheer wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Om dit te realiseren wordt vanaf nu ieder half jaar de CO2-footprint berekend.

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Hegeman wil in 2020 ten opzichte van 2017 11% minder CO2 uitstoten.

Op 7 en 14 december 2018 volgt een audit waarbij SKAO ons bedrijf gaat beoordelen op CO2-Prestatieladder niveau 3.

 


MVO

Bedrijven willen winst maken, logisch, want zonder winst geen continuïteit! Maar winst maken kun je ook doen met respect voor de wereld om je heen. Met hart voor het welzijn van mensen, dieren, planten kortom de wereld waarin we leven. Hegeman Bouw Partners wil graag haar steentje hierin bijdragen en heeft daarom gekozen voor:

 • Werk veilig of werk niet
 • Communicatie met de omgeving
 • Training en opleiding van onze mensen (al jaren erkend leerbedrijf)
 • Extra aandacht voor mensen met een uitdaging
 • Kennis deling door samenwerking
 • Verminderen van bouwafval, door recyclen en slim en anders verpakken
 • Gebruik van verantwoorde materialen
 • Energie reductie
 • CO2 reductie, auto’s met minimaal label B of hybride
 • Innovatie
 • Slimme integrale oplossingen

MVO begint bij jezelf, je hoeft er geen opleiding voor te hebben en je kunt er vandaag mee beginnen waarbij alle kleine beetjes helpen, MVO is gewoon een kwestie van DOEN!