Duurzaamheid

Met deze 'Duurzaamheidspagina' brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Hegeman Bouw Partners Beheer wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen. Om dit te realiseren wordt vanaf nu ieder half jaar de CO2-footprint berekend.

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Hegeman Bouw Partners zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Hegeman Bouw Partners Beheer:

 


Bouwend Nederland

Hegeman Bouw Partners is aangesloten bij de vereniging van bouw- en infrabedrijven “Bouwend Nederland”. Wilt u meer informatie over Bouwend Nederland? Bekijk hun website hier.


MVO

Bedrijven willen winst maken, logisch, want zonder winst geen continuïteit. Maar winst maken kun je ook doen met respect voor de wereld om je heen. Met hart voor het welzijn van mensen, dieren en planten. Kortom de wereld waarin we leven. Hegeman Bouw Partners wil graag haar steentje hieraan bijdragen en heeft daarom gekozen voor:

 

  • Werk veilig of werk niet
  • Communicatie met de omgeving
  • Training en opleiding van onze mensen (al jaren erkend leerbedrijf)
  • Extra aandacht voor mensen met een 'uitdaging'
  • Kennisdeling door samenwerking
  • Verminderen van bouwafval, door recyclen en slim en anders verpakken
  • Gebruik van verantwoorde materialen
  • Energiereductie
  • CO2-reductie, auto’s met minimaal label B of hybride
  • Innovatie en slimme integrale oplossingen