Opdrachtnemers

Werk veilig of werk niet. Dit motto dragen wij breed uit en geldt in onze ogen voor alle mensen dus ook voor opdrachtgevers, onze partners, ontwerpers, onderaannemers, leveranciers, kopers, omwonenden en publiek, kortom iedereen!

Dat betekent dat alles wat we doen niet alleen aan de wettelijke regels voldoet maar ook dat:

  • Elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van mensen wordt voorkomen.
  • Voldaan wordt aan de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever.
  • Nadelige gevolgen voor het milieu en schade aan eigendommen van onszelf of anderen worden voorkomen.
  • Onze bedrijfsprocessen beheerst verlopen en voortdurend worden verbeterd.
  • We verantwoord omgaan met ons aandeel in het beheer van de natuur en de leefomgeving.

Iedere medewerker van Hegeman HBP en HBC heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Realisering van het beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid. Het management heeft hierin een voorbeeldfunctie. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit beleid zal ondersteunen, uitdragen en verbeteren!

"Samen maken we het!"